Slovenská spoločnosť aktuárov

slovensky english

Kto sme

Kto sme zatvoriť

Vitajte na stránkach

Slovenskej spoločnosti aktuárov

Slovenská spoločnosť aktuárov bola založená v roku 1996. Je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu. Spoločnosť presadzuje rozvíjanie aktuárskeho vedného odboru, ktorého súčasťou sú finančná a poistná matematika, štatistické a stochastické metódy a ich aplikácie, investície a ich riadenie, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach a iných finačných inštitúciách. Spoločnost kladie dôraz na neustále zvyšovanie odbornosti svojich členov. Jej zámerom je v krátkom čase zosúladiť požiadavky na vzdelanie svojich členov s medzinárodnými sylabami.

Spoločnosť tiež presadzuje navonok záujmy svojich členov. Snaží sa o upevnenie postavenia profesie aktuára v oblasti finančného trhu, usiluje sa o vytvorenie štandardov práce aktuára a o ich zavedenie do praxe.