Slovenská spoločnosť aktuárov

slovensky english

Kto sme

Letná aktuárska škola 2015 zatvoriť

10. 9. – 11. 9. 2015, Hotel THERMA, Dunajská Streda

LETNÁ AKTUÁRSKA ŠKOLA 2015

sa uskutoční 10. 9. – 11. 9. 2015

Pozvánka na stiahnutie

Miesto konania: Hotel THERMA, Priemyselná 4, Dunajská Streda, www.therma.sk

Témy prednášok:

Štvrtok: 10. 9. 2015

Contract boundary and unbundling under Solvency II
ORSA under Solvency II
Actuarial standards

prednášajúci: Gabor Hanak, KPMG Hungary

Changes in the CRD module
International capital standards
How the regulator will look at the results

prednášajúci: Mathieu Filippo , Achmea Holandsko

Piatok: 11. 9. 2015

The use of R in insurance

prednášajúci: Franciszek Gregorkiewicz, Triple A - Risk Finance Poland

Replicating portfolios with practical application

prednášajúci: Gabriel Hudák, Jana Kožíšková, Zurich Insurance Company Bratislava

Účastnícky poplatok pre člena SSA:

180 € v prípade ubytovania v 1-lôžkovej izbe,
150 € v prípade ubytovania v 2-lôžkovej izbe,
100 € v prípade neubytovania.
Účastnícky poplatok pre nečlena SSA je vo výške 2-násobku účastníckeho poplatku pre člena SSA.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR:

 http://goo.gl/forms/kUlvFE6uHP

Prihlásiť sa je možné do 3.8.2015

Kto sme zatvoriť

Vitajte na stránkach

Slovenskej spoločnosti aktuárov

Slovenská spoločnosť aktuárov bola založená v roku 1996. Je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu. Spoločnosť presadzuje rozvíjanie aktuárskeho vedného odboru, ktorého súčasťou sú finančná a poistná matematika, štatistické a stochastické metódy a ich aplikácie, investície a ich riadenie, kontrola a riadenie rizika v poisťovniach a iných finačných inštitúciách. Spoločnost kladie dôraz na neustále zvyšovanie odbornosti svojich členov. Jej zámerom je v krátkom čase zosúladiť požiadavky na vzdelanie svojich členov s medzinárodnými sylabami.

Spoločnosť tiež presadzuje navonok záujmy svojich členov. Snaží sa o upevnenie postavenia profesie aktuára v oblasti finančného trhu, usiluje sa o vytvorenie štandardov práce aktuára a o ich zavedenie do praxe.