Slovenská spoločnosť aktuárov

slovensky english

Kto sme

Najlepšia aktuárska diplomová práca 2015 zatvoriť

Slovenská spoločnosť aktuárov vyhlasuje súťaž:

Najlepšia diplomová práca s aktuárskym zameraním

Zúčastniť sa môžu všetci diplomanti, ktorí v roku 2015 obhajujú diplomovú prácu a pošlú ju do 31.mája spolu s osobnými kontaktnými údajmi (adresa, telefón) na adresu diplomovka@aktuar.sk

1.miesto 300 eur

2.miesto 200 eur

3.miesto 100 eur

Zameranie práce nemusí byť rýdzo aktuárske, aj kvalitne spracovaná téma hoci len okrajovo súvisiaca s prácou aktuára má šancu vyhrať!

Vyhodnotenie je jednoduché, rada SSA do 30.júna vyberie najlepšie tri diplomové práce a odmení ich diplomom a finančnými darmi (300 eur, 200 eur a 100 eur). Teda nie je potrebná žiadna verejná obhajoba, posudok, odporúčanie alebo niečo podobne, stačí iba zaslať svoju prácu (vo formáte pdf) vrátane príloh (napr. program, zdrojovy kod atd.). Väčšie prílohy / dáta vyriešime individuálne, napr. zaslaním poštou na CD.