Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
beta

Novinky


Slovenská spoločnosť aktuárov Vás pozýva na Letnú aktuársku školu 2016. Prihláste sa najneskôr do 10.8.2016. Viac info kliknite sem


Vrámci štúdia na FMFI UK sú v ponuke nové predmety. Nájdete ich v tejto sekcii. Pripomíname, že termín podania prihlášok pre zimný semester 2016 je 15.8.2016


Priority Rady SSA nájdete v sekcii Rada SSA


EAA vydala ďalšie čislo časopisu The European Actuary o dianí v mediznárodnej aktuárskej scéne, oplatí sa prečítať.


Actuarial Association of Europe vydala zaujímavý discussion paper - The ageing of the EU – implications for pensions

Oznam

Disciplinárna komisia pripravuje aktualizáciu disciplinárneho poriadku, s cieľom predložiť aktualizovaný disciplinárny poriadok na schválenie na najbližšom mimoriadnom valnom zhromaždení v decembri 2016. Ak máte akékoľvek podnety, ktoré by mala DK v rámci prípravy aktualizácie poriadku zvážiť, pošlite ich na adresu (disciplinarna_komisia@aktuar.sk) najneskôr do 15.9.2016. Následne DK pripraví návrh aktualizovaného disciplinárneho poriadku, ktorý najneskôr mesiac pred konaním VZ predloží členom na pripomienkovanie.


Upozornenie

Niektorí členovia SSA nás informovali, že boli oslovení luďmi, ktorí si od nich v mene SSA žiadali informácie. Prosíme členov SSA aby si chránili svoje osobné údaje. SSA nevykonáva žiadnu takúto aktivitu.


Priority Rady SSA

Nová Rada Slovenskej spoločnosti aktuárov (SSA alebo Spoločnosť) si 10. mája na svojom treťom stretnutí od ustanovenia (22.3.2016) zadefinovala priority na dvojročné funkčné obdobie. Vychádzali sme z cenných odporúčaní predchádzajúcej Rady, prebrali sme niektoré otvorené úlohy a pridali sme ďalšie, na ktorých dôležitosti sme sa zhodli.

Priority sú rôznorodé, niektoré viac smerujú k internému fungovaniu Spoločnosti, niektoré naopak smerujú von, k možným novým členom a verejnosti, ďalšie by mali zjednodušovať a vyjasňovať dôležité procesy v Spoločnosti.

Zhodli sme sa na týchto 11 prioritách, ktoré som zoradil podľa abecedy:

Každá z priorít má v Rade minimálne jedného vlastníka, ktorý pre prioritu definuje zodpovedajúce úlohy, koordinuje prácu ďalších členov Spoločnosti a sám aktívne na úlohách pracuje a zároveň informuje Radu o stave plnenia týchto úloh.

Vy sa o stave plnenia priorít dozviete najneskôr na ďalšom Valnom zhromaždení, no pracujeme na tom, aby ste sa k informáciám dostali aj častejšie.

Ak Vás niektorá z priorít zaujala a chceli by ste s jej realizáciou pomôcť, budem veľmi rád ak sa mi ozvete.

S pozdravom,

Jozef Dúcky (ducky@aktuar.sk)

Predseda SSA


Slovenská spoločnosť aktuárov

Slovenská spoločnosť aktuárov (SSA) je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.

SSA je plnohodnotným členom medzinárodných organizácií

SSA kladie dôraz na neustále zvyšovanie odbornosti svojich členov

Cieľom SSA je definovať a napĺňať kritéria pre profesiu aktuára, a napomáhať, aby takto zadefinovaný aktuár bol uznávaný a rozpoznaný na trhu ako odborník v oblasti finančného trhu. K tomu budú viesť aj všetky aktivity spoločnosti.

Spoločnosť bola založená v roku 1996, odkedy presadzuje rozvíjanie aktuárskeho vedného odboru, ktorého súčasťou sú

Medzi ciele SSA patrí