Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo
beta

Najbližšie udalosti

Modelovanie dynamického správania poistených - StornoNovinky


Súťaž najlepšia aktuárska diplomová práca. Práce je potrebné zaslať do 6.6.2016 na diplomovka@aktuar.sk.


EAA vydala ďalšie čislo časopisu The European Actuary o dianí v mediznárodnej aktuárskej scéne, oplatí sa prečítať.


2nd European Congress of Actuaries, Brussels, 22 April 2016


Actuarial Association of Europe vydala zaujímavý discussion paper - The ageing of the EU – implications for pensions

Slovenská spoločnosť aktuárov

Slovenská spoločnosť aktuárov (SSA) je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.

SSA je plnohodnotným členom medzinárodných organizácií

SSA kladie dôraz na neustále zvyšovanie odbornosti svojich členov

Cieľom SSA je definovať a napĺňať kritéria pre profesiu aktuára, a napomáhať, aby takto zadefinovaný aktuár bol uznávaný a rozpoznaný na trhu ako odborník v oblasti finančného trhu. K tomu budú viesť aj všetky aktivity spoločnosti.

Spoločnosť bola založená v roku 1996, odkedy presadzuje rozvíjanie aktuárskeho vedného odboru, ktorého súčasťou sú

Medzi ciele SSA patrí