Log in

Slovak Society of Actuaries

E-mail

predseda@aktuar.sk

Telephone

0421 917 552 017

Registration data

Slovenská spoločnosť aktuárov
Žitná 14/b
836 01 Bratislava

Civic association registered by the Ministry of Interior of the Slovak Republic under no. VVS/1-900/90-115 04-2
ID: 31816258
Tax ID: 2021674589

Bank account

Ľudová banka, a. s., Bratislava
IBAN: SK77 3100 0000 0040 0093 4901
BIC: LUBASKBX