Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Najbližšie udalosti

Valné zhromaždenie SSA

Hodnotenie správy ORSA z pohľadu NBSNovinky


Spustená nová webstránka zameraná na propagáciu povolania Aktuára https://aktuarstvo.sk/

Slovenská spoločnosť aktuárov odsudzuje nevyprovokovaný vojenský útok Ruskej federácie na nezávislý štát Ukrajina.

Podporujeme okamžité mierové riešenie a vyzývame Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenský útok proti suverénnemu štátu.

Obdivujeme hrdinstvo ukrajinského národa a podporujeme ho.

Ukrajinským aktuárom a aktuárkam po presťahovaní na Slovensko ponúkame pomoc pri hľadaní práce, v prípade záujmu nás kontaktujte na predseda@aktuar.sk. Prostredníctvom našich osobných kontaktov sa im budeme snažiť pomôcť nájsť si uplatnenie v našej profesii.

EN

The Slovak Society of Actuaries condemns the unprovoked military attack by the Russian Federation on the independent state of Ukraine.

We support an immediate peaceful solution and call on the Russian Federation to immediately cease hostilities against a sovereign state.

We admire the heroism of the Ukrainian nation and support them.

We support Ukrainian actuaries residing in Slovakia and offer them to help to find a job, in case requested at predseda@aktuar.sk. Through our personal contacts, we will try to help them find a job in the profession.