Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Novinky


Súťaž najlepšia aktuárska bakalárska práca. Práce je potrebné zaslať do 31.8.2024 na bakalarka@aktuar.sk. Viac info


Súťaž najlepšia aktuárska diplomová práca. Práce je potrebné zaslať do 30.6.2024 na diplomovka@aktuar.sk. Viac info


European Congress of Actuaries, 6-7 June 2024


AAE Events

Slovenská spoločnosť aktuárov

Slovenská spoločnosť aktuárov (SSA) je dobrovoľným združením poistných matematikov, aktuárov a iných odborníkov z celého finančného trhu.

SSA je plnohodnotným členom medzinárodných organizácií

SSA kladie dôraz na neustále zvyšovanie odbornosti svojich členov

Cieľom SSA je definovať a napĺňať kritéria pre profesiu aktuára, a napomáhať, aby takto zadefinovaný aktuár bol uznávaný a rozpoznaný na trhu ako odborník v oblasti finančného trhu. K tomu budú viesť aj všetky aktivity spoločnosti.

Spoločnosť bola založená v roku 1996, odkedy presadzuje rozvíjanie aktuárskeho vedného odboru, ktorého súčasťou sú

Medzi ciele SSA patrí