Prihlásenie

Prihlásenie


Zabudol som heslo

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie - Pozvánka

Rada SSA Vám pripomína pozvánku na Valné zhromaždenie SSA (VZ), ktoré sa bude konať dňa 20.03.2024 od 16,00 hod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, v Spoločenskej miestnosti Novej budovy (oproti bufetu).

Program VZ SSA:

 1. Otvorenie VZ SSA, voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 2. Prednáška NBS na tému Dopady IFRS 17 na poistný sektor, Claudia Fedorčáková, Odbor dohľadu and poisťovníctvom a dôchodkovým sporením, NBS aktuár
 3. Voľby do Rady SSA, Disciplinárnej komisie a Kontrolór hospodárenia SSA
 4. Správa Rady
 5. Správa Disciplinárnej komisie
 6. Správa hospodára a kontrolóra hospodárenia o hospodárení SSA za rok 2023
 7. Rôzne, diskusia
 8. Vyhlásenie výsledkov volieb
 9. Voľba Predsedu Rady SSA
 10. Schválenie návrhu uznesení VZ
 11. Záver

Za účasť na VZ budú pridelené 2 netechnické CPD body.
Svoju účasť na VZ prosím potvrďte do 14.03.2024, po prihlásení sa do členskej zóny v časti kalendár udalostí

Zápisnice z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)

Prezentácie z valných zhromaždení (k dispozícii na stiahnutie len po prihlásení)